Webová galerie?

Potřeboval bych v rámci jednoho projektu vytvořit galerii, kam můžou fotky nahrávat i uživatelé. Připadá mi zbytečné, dělat si implementaci sám, když existuje spousta hotových řešení a předpřipravených knihoven. Já se v nich moc neorientuju a hodila by se mi rada čím se zabývat a čím ne.

– U každé fotky název, krátký popis, autor, ideálně i (hash)tagy
– Rád bych sbíral emaily autorů (samozřejmě neveřejně)
– Kdyby šlo vytvořit více galerií a do každé by vedl svůj formulář
– Kdyby šlo nastavit, že se zobrazované fotky zobrazují s vodoznakem.
– Zobrazení fotek na základě vyhledávání (v názvu, tags, autorech, čase apod…)

Zároveň se jedná o web, který funguje na velmi sezónní bázi – je extrémně vytížený zhruba měsíc v roce a mimoto na něj moc lidí nechodí.

(Celé se to následně umístí do wordpressu. Avšak klidně použiji i něco, co není wordpress a integruje se pomocí custom js nebo iframu.)

Znáte nějaké dobré možnosti, klidně placené, které by tohle dokázali?

Webová galerie?

Potřeboval bych v rámci jednoho projektu vytvořit galerii, kam můžou fotky nahrávat i uživatelé. Připadá mi zbytečné, dělat si implementaci sám, když existuje spousta hotových řešení a předpřipravených knihoven. Já se v nich moc neorientuju a hodila by se mi rada čím se zabývat a čím ne.

– U každé fotky název, krátký popis, autor, ideálně i (hash)tagy
– Rád bych sbíral emaily autorů (samozřejmě neveřejně)
– Kdyby šlo vytvořit více galerií a do každé by vedl svůj formulář
– Kdyby šlo nastavit, že se zobrazované fotky zobrazují s vodoznakem.
– Zobrazení fotek na základě vyhledávání (v názvu, tags, autorech, čase apod…)

Zároveň se jedná o web, který funguje na velmi sezónní bázi – je extrémně vytížený zhruba měsíc v roce a mimoto na něj moc lidí nechodí.

(Celé se to následně umístí do wordpressu. Avšak klidně použiji i něco, co není wordpress a integruje se pomocí custom js nebo iframu.)

Znáte nějaké dobré možnosti, klidně placené, které by tohle dokázali?

Pluginy?!

Potřeboval bych trochu pomoci s pojmenováváním:

Když jsme vytvořili Collboard, navrhli jsme ho extrémně modulární. Moduly jsme nazvali slovem „plugin“. Postupně jdeme celý systém otevřít externím vývojářům a učitelům, kteří mohou vytvářet šablony.

Problém je se slovem „plugin“, to slovo není vůbec výstižné.

Slova jako plugin (případně addon nebo extension) značí to, že jde o dodatečnou funkcionalitu. Něco navíc, bez čeho by se základní software klidně obešel. To však není pravda v našem případě. U nás je prakticky vše, co uživatel vidí „pluginem“.

– Každý (i ten úplně nejzákladnější) nástroj je pluginem.
– Pozadí tabule určují aktivované pluginy. I to přednastavené.
– Políčko pro zadání názvu tabule je plugin.
– Dokonce i logo je plugin.

Všechny zmíněné funkce se dají přidat nebo odebrat. Tím se dá docílit extrémní variabilita v tom, k čemu bude možné tabule do budoucna využít.
Nejedná se o nějaké přídavné funkce navíc. Jedná se o funkcionalitu, která je naprosto integrální.

Zároveň slovo plugin evokuje programování. To však také není úplně náš případ. Šablony budou také pluginy. Akorát pro ně se nemusí napsat ani jeden jediný řádek kódu.

Napadá vás vhodnější slovo, které by to celé zastřešovalo?

Jak na rozšířitelné detekce kolizí

Řeším kolize objektů. Rád bych to celé naprogramoval velmi univerzální a objektově rozšiřitelné..

Mám funkci (případně statickou metodu), která dostane dvě instance reprezentující objekty a vrací, zda kolidují nebo ne (případně na jak velkém objemu/ploše).

Budu mít nějaký základní set tvarů – bod, úsečka, rovina, kruh, kvádr, koule,…

Byl bych však rád, aby tohle bylo rozšiřitelné o jakýkoliv jiný tvar.

Existuje nějaký způsob či trik, jak nové tvary implementovat bez nutnosti programovat kolizní funkci pro nový tvar vs. všechny stávající tvary?

otázka jak dlouhá je bezpečné URL – vyplatí se to vůbec dělat

Řeším takovou otázku, tabule na @Collboard.com jsou zabezpečené pomocí ID v URL. Ten je založený na Base56 (tisknutelné znaky, ale tak, aby tam nebyly jednoduše zaměnitelné znaky, jako například I vs. 1)

Znaků do URL dávám 17, tzn. je tam 56^17 =
523837348053896201440996622336 kombinací

Existuje nějaké všeobecné doporučení, kolik by mělo být kombinaci pro unikátní URL která je tajná / veřejná?